Как се изчислява фарма?

Как се изчислява фарма?

1280
0
Facebook

Много хора се питат въпроса как играта Clash of Clans изчислява големината на фарма (луут-а), който ни се предлага от даден противник. Формулата всъщност е много проста и зависи от няколко фактора.

Колко ресурс можете да вземете

Ресурса в играта Clash of Clans може да бъде “откраднат” от 4 вида сгради: Хранилища, Мини, Таун Хол-а и Клан Касъла (Ако има в него).

Забележка: Всички следващи данни са обект на множител според левела на ТХ при игра в мултимлеър. Това са нетни стойности. Обяснено е по-долу.

Злато и Еликсир

 1. Хранилища

Процентът на Злато и Еликсир, който можете да вземете от дадена битка до ТХ 6 е 20% и е лимитиран до 200 000. От ТХ 7 нагоре процентът пада с 2% на всеки левел. При ТХ 7 обаче лимита се вдига с 50 000 на всеки левел. За да ви стане по-ясно предоставяме следната таблица:

Хранилища Злато и Еликсир – възможност да вземете:
Ниво на ТХ  % възможност да вземете Лимит Колко трябва да има противника за да стигне лимита
1-6 20% 200,000 1,000,000
7 18% 250,000 1,388,888
8 16% 300,000 1,875,000
9 14% 350,000 2,500,000
10 12% 400,000 3,333,333
11 10% 450,000 4,500,000

За да ви стане по-ясно ще дадем следния пример: Нападате противник, който е ТХ 7, от всички хранилища можете да вземете 18% от сумата, която е вътре. Ако има 1 милион злато в 4-те си златни колектора, то тогава можете да вземете 180 000 ако ги унищожите всички. Но ако противника има над 1 388 888 злато в тях, то максимума, който можете да откраднете е 250 000. Независимо дали има 2 или 8 милиона. Помнете обаче, че това е нетна сума, преди да се подложи на множителя, за който ще говорим малко по-долу.

 2. Мини/Колектори

Процентът от Златото, Еликсира, който можете да вземете от мините и колекторите е 50% и е лимитиран само и единствено от капацитета на мината. Примерно ако капацитета е 100 000 и е пълна, то нападателя може да вземе 50 000 от всяка мина. Напомняме, че и мините са обект на множителя.

Златни Мини и Еликсир Колектори – Възможен Луут
Ниво на ТХ  % възможност да вземете Лимит
Всички 50% Зависи от капацитета на мината

 3. Таун Хол (ТХ)

След ъпдейта за ТХ 11 за играта Clash of Clans във всеки левел ТХ се държи определена сума Злато или Еликсир. Таун Хола се счита за хранилище (ресурсна сграда) и съдържа определа сума според нивото му. Така плячката за злато например се дели между 4 хранилища и Таун Хола.

Съдържание на ресурс:

Ниво на ТХ Злато Еликсир Дарк Еликсир % който можете да откраднете
1 1,000 1,000 1,000 20%
2 1,000 1,000 1,000 20%
3 10,000 10,000 10,000 20%
4 50,000 50,000 50,000 20%
5 100,000 100,000 100,000 20%
6 300,000 300,000 100,000 20%
7 500,000 500,000 2,500 18%
8 750,000 750,000 5,000 16%
9 1,000,000 1,000,000 10,000 14%
10 1,500,000 1,500,000 20,000 12%
11 2,000,000 2,000,000 20,000 10%

Town Hall loot

Ето колко можете за вземете от самия ТХ

 4. Клан Касъл

Ако сте взели нещо от войната било то Злато, Еликсир или Дарк и го държите в СС, то нападателите могат да отмъкнат определен процент от него. Ако го сметнете грубо то това е наполовина процентът от хранилищата, но няма лимит. Гоблините го атакуват с приоритет, защото го считат за ресурсна сграда след ъпдейта през 2015. За да ви стане по-ясно ви предоставяме следната таблица:

Клан Касъл – Възможен Луут по ниво на ТХ
     1 – 5      6      7      8      9      10      11
10% 9% 8% 7% 6% 5% 5%

Примерно ако нападнете някой, който е ТХ 9 и в неговия Клан Касъл има 1 000 000, то вие можете да му вземете 60 000 ако го унищожите напълно. И тази сума е обект на множителя.

След всички тези таблици и сметки е време да ви покажем нещо любопитно, за да визуализирате цялата система. Максималния луут (ресурс за крадене), който можете за вземете е ако нападнете ТХ 11 с над 4 милиона в хранилищата му. Също така той/тя трябва да има пълни мини и СС. Така стигаме до следната сметка за максимума (злато или еликсир), който може да се вземе в играта Клаш оф Кланс:

450,000 (от хранилищата)+ (7 x 100,000) (от мините) = 1,150,000 (Злато или Еликсир)

Ако добавите и пълния СС, то тази сума става със 100 000 повече или 1,250,000

Пак повтаряме, че всички изчисления от тази точка нагоре са преди множителя.

Множител

Този множител , за който говорим се счита за “наказание” ако нападнете по-нисък ТХ левел от вашия, или като “бонус” ако нападнете по-висок. Най-просто казано сметката е Възможен луут х Множителя според ТХ. За да визуализирате ви предоставяме следната таблица:

Ниво на ТХ – Множител
Разлика в ТХ на противник спрямо вашия Процент на множителя
Атака на играч с 4 или повече нива на ТХ под вашия 5%
Атака на играч с 3 нива на ТХ под вашия 25%
Атака на играч с 2 нива на ТХ под вашия 50%
Атака на играч с 1 ниво на ТХ под вашия 90%
Атака на играч със същото ниво ТХ 100%
Атака на играч с 1 ниво ТХ над вашия 110%
Атака на играч с 2 нива ТХ над вашия 150%
Атака на играч с 3 нива или повече ТХ над вашия 200%

Нека ви дадем един пример, за да разберете как работи множителя. Да кажем, че вие сте ТХ 8 и нападате ТХ 9. Хранилищата му са пълни и можете да вземете 350 000 (злато или еликсир). Той е обрал наскоро мините си и оттам можете да вземете само 50 000 общо. Т.е. вие имате 400 000 възможен луут. Обаче, тъй като нападате ТХ с един левел над вашия, вие получавате бонус. Така изчисленията са следните 400 000 х 110% = 440 000. Множителя ви дава автоматични 40 000 бонус, който е калкулиран в самия възможен луут още преди самото нападение (няма да ви се даде отделно).

Ако приложим сметките за максималния луут, който ви представихме по-горе и приемем, че вие сте ТХ 8 нападащ ТХ 10 с абсолютно пълни хранилища, колектори и СС, то нещата биха изглеждали така 1 201 000 х 150% = 1 801 500 (злато или еликсир)

Дарк Еликсир

При Дарк Еликсира нещата са подобни – можете да “откраднете” от Хранилището, Сондата, Таун Хола и Клан Касъла.

 1. Дарк Еликсир Хранилище

Процентът Дарк Еликсир, който можете да вземете от Хранилището му до ТХ 8 е 6% и е лимитирано до 2 000. При ТХ 9 и нагоре процентът пада с 1% на левел, но лимита се качва с 500. Следната таблица показва точните стойности за всеки ТХ:

Дарк Еликсир Хранилище – възможност да вземете
Ниво на ТХ  % Възможност да вземете Лимит Колко трябва да има противника за да стигне лимита
7 6% 1,200 20,000
8 6% 2,000 33,333
9 5% 2,500 50,000
10 4% 3,000 75,000
11 4% 3,500 75,000

Също както при еликсира и златото процентите, варират при ТХ на противника, но по най-прости сметки ако вие сте ТХ 10 и нападате ТХ 10, то вие можете да вземете 3000 Дарк Еликсир при унищожение на хранилището му АКО той има 75 000 или повече в него.

 2. Дарк Еликсир Сонда

Процентът на Дарк Еликсир, който можете да вземете от сондите за Дарк е 75% и е лимитирана само от нейния капацитет.

Дарк Еликсир Сонди – Възможен Луут
Ниво на ТХ  % възможност да вземете Лимит
Всички 75% Капацитет на сондата

В момента максимумът Дарк Еликсир, който можете да “отмъкнете” е следният:

3000 (от хранилището) + (3 х 1350) (от сондите) = 7050 Дарк Еликсир

Ако добавим и стойността от СС (ако е пълен с Дарк): 7050 + 500 = 7550 Дарк Еликсир

Множителя също важи и при Дарк Еликсира!

SHARE

LEAVE A REPLY