Постижения (Achievements)

Постижения (Achievements)

1081
0
Facebook

Всяко едно напредване в играта ви награждава с джемове. Това са така наречените постижения (achievements). Тъй като играта не показва какви са следващите преди изпълнението на текущата, ние решихме да ги публикуваме тук:

Bigger Coffers

1 StarUpgrade a Gold Storage to level 2: 10 XP / 2 Gem

2 StarsUpgrade a Gold Storage to level 5: 100 XP / 5 Gem

3 StarsUpgrade a Gold Storage to level 10: 1,000 XP / 10 Gem

Get those Goblins!

1 StarWin 10 stars on the Campaign Map: 10 XP / 5 Gem

2 StarsWin 50 stars on the Campaign Map: 100 XP / 10 Gem

3 StarsWin 150 stars on the Campaign Map: 1,000 XP / 20 Gem

Bigger & Better

1 StarUpgrade Town Hall to level 3: 10 XP / 5 Gem

2 StarsUpgrade Town Hall to level 5: 100 XP / 10 Gem

3 StarsUpgrade Town Hall to level 8: 1,000 XP / 20 Gem

Nice and Tidy

1 StarRemove 5 obstacles (trees, rocks, bushes): 10 XP / 5 Gem

2 StarsRemove 50 obstacles (trees, rocks, bushes): 100 XP / 10 Gem

3 StarsRemove 500 obstacles (trees, rocks, bushes): 1,000 XP / 20 Gem

Release the Beasts

1 StarUnlock Archer in the Barracks: 10 XP / 5 Gem

2 StarsUnlock Wall Breaker in the Barracks: 100 XP / 10 Gem

3 StarsUnlock Dragon in the Barracks: 1,000 XP / 20 Gem

Gold Grab

1 StarSteal 20,000 Gold: 10 XP / 5 Gem

2 StarsSteal 1,000,000 Gold: 100 XP / 10 Gem

3 StarsSteal 100,000,000 Gold: 1,000 XP / 20 Gem

Elixir Escapade

1 StarSteal 20,000 Elixir: 10 XP / 5 Gem

2 StarsSteal 1,000,000 Elixir: 100 XP / 10 Gem

3 StarsSteal 100,000,000 Elixir: 1,000 XP / 20 Gem

Sweet Victory!

1 StarAchieve a total of 75 trophies in Multiplayer battles: 10 XP / 5 Gem

2 StarsAchieve a total of 750 trophies in Multiplayer battles: 100 XP / 10 Gem

3 StarsAchieve a total of 1,250 trophies in Multiplayer battles: 1,000 XP / 450 Gem

Empire Builder

1 StarRebuild the Clan Castle: 10 XP / 5 Gem

2 StarsUpgrade Clan Castle to Level 2: 100 XP / 10 Gem

3 StarsUpgrade Clan Castle to Level 4: 1,000 XP / 20 Gem

Wall Buster

1 StarDestroy 10 Walls in Multiplayer battles: 10 XP / 5 Gem

2 StarsDestroy 100 Walls in Multiplayer battles: 100 XP / 10 Gem

3 StarsDestroy 2,000 Walls in Multiplayer battles: 1,000 XP / 20 Gem

Humiliator

1 StarDestroy 10 Town Halls in Multiplayer battles: 10 XP / 5 Gem

2 StarsDestroy 100 Town Halls in Multiplayer battles: 100 XP / 10 Gem

3 StarsDestroy 2,000 Town Halls in Multiplayer battles: 1,000 XP / 50 Gem

Union Buster

1 StarDestroy 25 Builder’s Huts in Multiplayer battles: 10 XP / 5 Gem

2 StarsDestroy 250 Builder’s Huts in Multiplayer battles: 100 XP / 10 Gem

3 StarsDestroy 2,500 Builder’s Huts in Multiplayer battles: 1,000 XP / 30 Gem

Conqueror

1 StarWin 25 Multiplayer battles: 10 XP / 5 Gem

2 StarsWin 250 Multiplayer battles: 100 XP / 10 Gem

3 StarsWin 5,000 Multiplayer battles: 1,000 XP / 20 Gem

Unbreakable

1 StarSuccessfully defend against 10 attacks: 10 XP / 5 Gem

2 StarsSuccessfully defend against 250 attacks: 100 XP / 50 Gem

3 StarsSuccessfully defend against 5,000 attacks: 1,000 XP / 100 Gem

Friend in Need

1 StarDonate 100 Clan Castle capacity worth of reinforcements: 10 XP / 5 Gem

2 StarsDonate 5,000 Clan Castle capacity worth of reinforcements: 100 XP / 25 Gem

3 StarsDonate 25,000 Clan Castle capacity worth of reinforcements: 1,000 XP / 250 Gem

Mortar Mauler

1 StarDestroy 25 Mortars in Multiplayer battles: 10 XP / 5 Gem

2 StarsDestroy 500 Mortars in Multiplayer battles: 100 XP / 10 Gem

3 StarsDestroy 5,000 Mortars in Multiplayer battles: 1,000 XP / 20 Gem

Heroic Heist

1 StarSteal 20,000 Dark Elixir: 10 XP / 5 Gem

2 StarsSteal 250,000 Dark Elixir: 100 XP / 10 Gem

3 StarsSteal 1,000,000 Dark Elixir: 1,000 XP / 20 Gem

League All-Star

1 StarJoin the Crystal League: 100 XP / 250 Gem

2 StarsReach the Master League: 500 XP / 1,000 Gem

3 StarsBecome a Champion!: 2,000 XP / 2,000 Gem

X-Bow Exterminator

1 StarDestroy 1 X-Bow in a Multiplayer battle: 50 XP / 50 Gem

2 StarsDestroy 250 X-Bows in Multiplayer battles: 100 XP / 100 Gem

3 StarsDestroy 2,500 X-Bows in Multiplayer battles: 1,000 XP / 200 Gem

Firefighter

1 StarDestroy 10 Inferno Towers in Multiplayer battles: 50 XP / 100 Gem

2 StarsDestroy 250 Inferno Towers in Multiplayer battles: 500 XP / 200 Gem

3 StarsDestroy 5,000 Inferno Towers in Multiplayer battles: 5,000 XP / 1,000 Gem

War Hero

1 StarScore 10 stars for your clan in War Battles: 50 XP / 50 Gem

2 StarsScore 150 stars for your clan in War Battles: 500 XP / 200 Gem

3 StarsScore 1,000 stars for your clan in War Battles: 5,000 XP / 1,000 Gem

Spoils of War

1 StarCollect 800,000 Gold in Clan War bonuses: 100 XP / 25 Gem

2 StarsCollect 15,000,000 Gold in Clan War bonuses: 500 XP / 100 Gem

3 StarsCollect 100,000,000 Gold in Clan War bonuses: 5,000 XP / 500 Gem

Anti-Artillery

1 StarDestroy 20 Eagle Artillery in Multiplayer battles: 100 XP / 150 Gem

2 StarsDestroy 200 Eagle Artillery in Multiplayer battles: 800 XP / 300 Gem

3 StarsDestroy ___ Eagle Artillery in Multiplayer battles: N/A XP / N/A Gem

Sharing is Caring

1 StarDonate 100 spell storage worth of Spells: 20 XP / 20 Gem

2 StarsDonate 2000 spell storage worth of Spells: 200 XP / 100 Gem

3 StarsDonate ___ spell storage worth of Spells: N/A XP / N/A Gem

SHARE

LEAVE A REPLY